Baron Kraus a Zloděj spánku

Prima ZOOM podporuje mladé tvůrce, proto uvede dva velmi kvalitní absolventské filmy Slezské univerzity v Opavě. První životopisný snímek vypráví o zapomenutém českém géniovi baronu Krausovi a druhý dokument se zaměří na aktuální problematiku světelného znečištění a působení světla na spánek.

Dva české dokumenty na Prima ZOOM:

17. 9. 22.10 – Baron Kraus

17. 9. 22.45 – Zloděj spánku

Baron Kraus (repríza středa 20. 9. v 15.50)

Astronom, cestovatel, popularizátor, vědec, sportovec a průkopník aviatiky. Vizionář baron Artur Kraus byl jednou z velmi významných osobností, které se na přelomu 19. a 20. století pohybovaly v astronomii. Rozhodl se, že přiblíží astronomii běžným lidem, a celý život se snažil o její popularizaci. Kromě toho byl velkým sportovcem. Mimo hraní tenisu si kondici udržoval pravidelným běháním. Nechal se kočárem odvézt za město, tam vystoupil a následně za ním běžel. Patřil k úřední šlechtě, díky čemuž měl nemalé jmění, které mu dovolovalo sponzorovat řadu prospěšných spolků z Pardubic, odkud pocházel, a pořizovat si různé nové technologické vymoženosti. Měl mnoho přátel z astronomických a dalších významných kruhů jak z české, tak zahraniční sféry, a to i díky tomu, že část svého studia strávil ve Francii. Zřídil si observatoř pro své vlastní pozorování, ale jeho snem bylo založit popularizační observatoř, jakou viděl ve Francii během studií. Roku 1912 tak učinil a vznikla lidová hvězdárna v Pardubicích, která byla současně i první lidovou popularizační hvězdárnou nejen v Čechách, ale v celé střední Evropě. Do té doby byly hvězdárny a podobné pozorovatelny pouze soukromé nebo patřily k univerzitám. Hvězdárna navíc byla zadarmo pro všechny, včetně dětí. Některé studenty dokonce nechal, aby mu pomáhali při výzkumu. Další jeho pokusy se věnovaly aviatice, sestavil přístroj, pomocí něhož chtěl létat. Po celou dobu jeho aviatických pokusů a provozování observatoře mu stála po boku slečna Anna Gabrielová, asistentka a hospodyně, která mu se vším pomáhala. Vedla mu astronomický deník a zapisovala podrobné meteorologické údaje pocházející z observatoře. Pracovala pro barona Krause 18 let a po jeho smrti v roce 1930 už o ní neexistuje žádný záznam. Baron Kraus pozoroval oblohu přes dalekohled, ke kterému si navíc přistavěl projekční desku, díky které mohl obkreslovat Slunce. Zkoumal ho mnoho let a o jeho pozorování napsal i knihu. Další z jeho knih se věnovala meteorům a sepsal i průvodce hvězdářstvím pro začátečníky. Kromě vědeckých spisů i jako první přeložil a knižně vydal pravidla tenisu. V neposlední řadě také nakupoval mnoho knih o astronomii a posílal je zdarma těm, kteří o astronomii měli vážný zájem, ale neměli na nákup knih peníze.

Zloděj spánku (opakování středa 20. 9. v 16.35)

Dříve bývala v noci tma a ve dne světlo. Příchodem vynálezu umělého osvětlení se svítí ve dne i v noci. Ještě před 300 lety stála hodina svícení tři hodiny lidské práce, takže se svítit nevyplatilo, vše změnil až vynález žárovky v roce 1879. Tehdy žárovky vytvářely teplejší světlo, které zdravý spánek ovlivňuje méně negativně než modré tóny. V současnosti LED osvětlení vytváří modrou složku denního světla, se kterou se přirozeně v noci nesetkáváme. Chronobiologie je věda, která se zabývá fungováním biologických cirkadiálních hodin lidského těla. Světlo v noci může způsobovat horší spánek a menší intenzitu regenerace organismu. Lidé před spaním zírají do mobilu nebo na televizi, ale málokdo dnes kouká na hvězdné nebe nebo na světlušky v lese. Své o tom ví i člen sdružení Beskydská oblast tmavé oblohy. Dříve byl rozdíl mezi intenzitou světla ve dne a v noci obrovský. Lidský organismus přesně věděl, kdy je den a kdy je noc. Lidé jsou dnes vystaveni jiným světelným podmínkám, pokud žijí ve městech, nebo na vesnici. Ve městech je situace podstatně horší. Pro kvalitní spánek je také velmi důležitá úroveň hormonu melatoninu. Jeho tvorba je závislá na intenzitě tmy. Negativním jevům, které sebou přináší umělé osvětlení, se říká světelné znečištění. Způsobuje ho odraz světelných paprsků od zemské atmosféry. Světelné znečištění ovlivňuje nejen člověka, ale i hmyz, zvířata a rostliny. Světlo se v současné době nadužívá. Podle odborníků by bylo žádoucí vrátit se na úroveň osvětlení z roku 1980. Tehdy bylo osvětlení měst na přijatelné úrovni. Člověk se postupem času přírodě vzdaluje, v budoucnu bude zapotřebí využít vědecké poznatky a nové technologie opět v její prospěch. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař a tam, kde není v noci tma, chodí lékař také.

Zdroj: TN Prima

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama