Posvátná místa a špioni

Po celém světě najdeme místa s bohatou a zajímavou historií. V pokračování historického dokumentárního seriálu Posvátná místa se vydáme po stopách skutečného krále Artuše a odhalíme pravdu o starověkém Sasku, které rituálně uctívali pomýlení nacisté. Skrytý boj špionů v týlu nepřítele během druhé světové války byl stejně urputný a vražedný jako boj vojáků na bitevním poli. Podívejte se na ty nejzajímavější špiony v britském seriálu Tajná válka.

Nenechte si ujít nová odhalení a fascinující tajemství posvátných míst a tajných špionů prostřednictvím Prima ZOOM:

Od 12. 9. 21.05 Posvátná místa II

Od 16. 9. 23.15 Tajná válka

Posvátná místa II (6 dílů, premiéry úterky 21.00, reprízy pátky v 10.15)

Začneme nacistickými mýty a zamíříme na první posvátné místo Externstein v Teutoburgském lese. Poutní místo křesťanů je vytesáno do skal, jakýchsi skalnatých věží. Součástí je nebeská kaple, kde probíhaly bohoslužby. Její okno je spojeno s teorií o árijské rase. Po porážce v první světové válce postupně vzniklo hnutí Národní spolek, kde různorodost členů spojovalo jediné – rasismus. Věřili, že Němci jsou árijská čistá rasa, která dříve žila na Atlantidě. Také proto stojí v centru Brém budova Haus Atlantis z roku 1931, která byla jejím novým chrámem. Své teorie zde hlásal Herman Wirth, který byl Atlantidou a nadřazenou rasou posedlý. S Himmlerem roku 1935 založili elitní výzkumný ústav SS, jenž měl teorie dokázat. Zaměřili se tak na stará posvátná místa včetně Externsteinu. Na západním pobřeží Švédska se nachází Bohuslän, nejstarší známé kamenné umění. Petroglyfy na kamenech hovoří o praktických věcech, ale zároveň i o kosmologii a představách o životě. Dešifrování je náročné, ale Wirth měl v roce 1936 jasno: původ má toto umění a kultura u árijců. Moderní technologie a vědci dokázali, jak daleko byl Wirth od pravdy. Dílo je z doby bronzové a s árijci nemá nic společného. Kruh u města Goseck je 7000 let starý, je jakousi sluneční observatoří své doby. Našla se zde lidská kostra bez lebky, a tak zde zřejmě byli obětováni lidé. O místě nacisté zřejmě nevěděli, jinak by jej jistě také využili pro svou teorii a propagandu. Středobodem propagandy se stal germánský bojovník Hermannius, který porazil Římany a nacisté si jej přisvojili. Bitva se však odehrála 160 km daleko v Kalkriese. Píše se také o posvátných hájích a stromech, kde byli římští zajatci obětováni. V Cáchách stojí katedrála Panny Marie z konce 8. století, která připomíná také Karla Velikého. Ten dal po 30 letech válčení s Germány popravit asi 4500 jejich válečníků. V Sachsenhainu v Teutoburském lese dal Himmler vybudovat nový památník, kde kameny připomínají tyto germánské bojovníky. Na reliéfu v Externsteinu se pak nachází vysvětlení symbolu, připomínajícího ohnutý posvátný strom „irminsul“. Ten se může ohýbat právě pod porážkou a nadvládou Karla Velikého. Pokračujeme do Wewelsburgu, hradu, který se stal nebo měl stát vrcholným dílem nové árijské říše. Skoro 4000 vězňů, z nichž třetina byla buď zabita, nebo udřena k smrti, vybudovala, resp. přestavěla sídlo k Himmlerovu obrazu. Nacisté však nepátrali po svých důkazech jen na německém území, 1937 se odehrála expedice do Tibetu, kde bylo „překvapivě“ dokázáno, že nejvyšší kasty tibetské společnosti mají árijské kořeny. Ústav SS však nikdy žádné hmatatelné důkazy pro svá tvrzení o árijské rase nenašel, uměle si vytvářeli vlastní. Externstein byl využit k podpoře líbivého národního mýtu. Jak byly teorie nebezpečné, se ukázalo na konci války. Údajná nadřazená rasa se stala důvodem k vyhlazování ras jiných.

12. 9. Nacistické mýty

19. 9. Král Artuš

26. 9. Mayové

3. 10. Svatojakubská cesta

10. 10. Malta

17. 10. Egyptské kněžky

Tajná válka (13 dílů, premiéry soboty po 23.00, opakování úterý v 16.45)

Jedním ze špionů bude také pravý James Bond. Ian Fleming se při psaní svých románů určitě nechal inspirovat setkáním s mužem, který celou válku vodil za nos německý Abwehr a poskytoval Britům důležité informace o německých záměrech. Tím mužem byl Duško Popov, Srb, který vyrůstal v Dubrovníku. Popov se narodil v místní bohaté rodině a bylo mu poskytnuto nejlepší zahraniční vzdělání. Při svých studiích v Německu se spřátelil se svým budoucím celoživotním přítelem Johannem Johnny Jebsenem, německým Dánem. Při těchto studiích se však také setkal s prvními projevy nacismu. V roce 1936, den poté, co obdržel diplom doktora práv, byl za styky s Židy zatčen gestapem. Právě Jebsen, který upozornil rodinu a vlivné přátele, docílil touto cestou Popovova propuštění a vyhoštění z Německa. Po této příhodě Popov poklidně žil v Dubrovníku. Jeho další život změnil opět Jebsen. Ten se mu v únoru 1940 přiznal, že pracuje pro Abwehr, a nabídl mu spolupráci. Jebsen upozornil Popova, že toto je právě způsob, jak Němcům cílenými dezinformacemi uškodit. Popov souhlasil a zároveň nabídl své služby také Britům. Ti na dvojitou hru přistoupili. Popov byl Němci úkolován, aby pod zástěrkou importu a exportu sháněl o Britech důležité informace. Ty mu ochotně předávali jeho britští šéfové z MI6. Abwehr byl spokojený, a tak byl Duško Popov brzy Němci vyslán do Lisabonu, tehdejšího evropského hnízda špiónů. V Lisabonu se Popov setkává se svým řídicím důstojníkem Abwehru, Karshoffem. Ten mu předal první německou mikrotečku a dotazníky k informacím, které měl Popov získat v Anglii. 20.12. 1940 Popov přilétá do Londýna a setkává se se svými šéfy z MI6. Další spolupráce byla pro Brity velmi přínosná, skrze Popova zásobovali Němce dezinformacemi, ze kterých byl Abwehr nadšený. Německé nadšení vyústilo v poslání Popova v roce 1941 do USA, kde měl získat důležité informace o Pearl Harboru a americkém námořnictvu. I když byli Američané MI6 upozorněni na důležitost Popova, byl to J. E. Hoover, kdo odmítl jakoukoli spolupráci s Popovem. Nevzal v potaz ani informace o Pearl Harboru. To způsobilo Popovovi problémy, protože nemohl získat žádné informace požadované Němci. Přesto se mu podařilo Abwehr přesvědčit, že je dál spolehlivý, a tak ho Němci dál využívali ohledně britských informací. To dalo Britům možnost zapojit Popova do plánu Fortitude, který byl přípravou pro vylodění v Normandii. Popov tak cíleně dál zásoboval Abwehr dezinformacemi. Na začátku roku 1944 byl v Lisabonu zavražděn Němci Popovův přítel Jebsen. Jebsen však Němcům nic neprozradil o Popovově skutečné roli ve špionážní hře. Díky této statečnosti proběhlo vylodění v Normandii bez neočekávaných překvapení. Popov se rozhodl svého přítele pomstít, a tak po válce v hodnosti plukovníka britské armády začal hledat Jebsenovy vrahy. Muže odpovědného za smrt přítele sice našel, nebyl ho však schopen zabít. Popovovi bylo uděleno britské občanství a Řád britského impéria.

16. 9. Zvláštní výslechová skupina

23. 9. Hardy Amies: Operace Ratweek

30. 9. Mafiánské spojení

7. 10. Skutečný James Bond

14. 10. Bankéř, Norové a bomba

21. 10. Anglický učenec a boj za Řecko

28. 10. Holandská katastrofa

4. 11. Operace Tombola

11. 11. Ztracené agentky

18. 11. Trojí hra

25. 11. Christine Granvillová: Polská špionka

2. 12. Agent Garbo

9. 12. Aristokrat a balkánský komunista

Zdroj: Prima ZOOM

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama