Atos a Microsoft společně podporují firmy v jejich transformaci

Využívají k tomu aplikaci Microsoft 365 Copilot a služby Azure OpenAI

Společnost Atos rozšiřuje dlouhodobého partnerství se společností Microsoft, které jejím klientům pomáhá využít potenciál a rozšířit uplatnění nástroje Microsoft 365 Copilot a generativní umělé inteligence. Divize Tech Foundations společnosti Atos a Microsoft budou po dobu 3 let investovat do vybudování komplexního strategického portfolia, které umožní využívat data a umělou inteligenci bezpečným, efektivním a etickým způsobem. 

Strategická spolupráce je postavena na třech základních pilířích: řešení, spolutvorba a vzdělávání. Společnost Atos je jedním z prvních uživatelů nástroje Microsoft 365 Copilot a poskytuje vývojovým týmům společnosti Microsoft zpětnou vazbu na základě vlastních zkušeností. Jako partner společnosti Microsoft pro systémovou integraci podporuje Atos v současné době sedm stěžejních klientů v různých částech světa při zavádění nástroje Microsoft 365 Copilot, kterým pomáhá strukturovat stávající data a využívat je prostřednictvím definovaných uživatelských osobností. 

Microsoft 365 Copilot a Azure OpenAI 

Současné portfolio společnosti Atos v oblasti Digital Workplace bude zahrnovat služby Microsoft 365 Copilot a Azure OpenAI, které pomohou zákazníkům bezpečně využívat vlastní data, zefektivní jejich práci, zvýší produktivitu a podpoří kreativitu zaměstnanců, a to vše díky umělé inteligenci. 

S využitím možností rozšíření Microsoft 365 Copilot a služby Azure OpenAI Service společnost Atos nabízí podnikům počáteční sadu akcelerátorů zaměřených na zlepšení zákaznické zkušenosti, efektivnější management znalostí, podporu vývojářů při generování kódu a využití personalizace, sémantického vyhledávání a sumarizace. 

Společnost Atos již sama využívá Microsoft 365 Copilot a OpenAI v novému pojetí svých podnikových procesů. Její divize řešení pro digitální pracoviště již generuje automatizované odpovědi na výzvy k podání obchodních nabídek, což vede k 50% snížení nákladů. 

Spolupráce na tvorbě 

K urychlení zavádění generativní umělé inteligence a nástroje Microsoft 365 Copilot do provozu poskytují společnosti Atos a Microsoft poradenské služby, akcelerátory řešení a financování pilotních projektů a své klienty provádí cestou od experimentů až po rozsáhlé produkční nasazení. V současné době probíhá několik projektů, většinou v průzkumné a experimentální fázi. 

Atos proškolí 15 tisíc zaměstnanců 

V rámci strategického partnerství se společnost Atos zavázala do konce roku 2024 proškolit 15 000 zaměstnanců, přičemž se zaměří zejména na zavádění a rozšíření nástroje Microsoft 365 Copilot, službu Azure OpenAI, formulaci textových zadání pro AI, Azure Cognitive Search a Azure Graph. To jí umožní vyhovět očekávaným požadavkům a rychle přejít od pilotních programů k plnohodnotné implementaci. 

 „Díky tomu, že řešení Microsoft 365 Copilot nasazujeme nejprve interně, jsme schopni fundovaně podporovat vzdělávání a zavádění generativní umělé inteligence u našich zákazníků, a to od strategie až po implementaci. Mluvíme z vlastní zkušenosti, a pokud se jedná o takovéto inovace, které přináší zásadní změny, jsou praktické zkušenosti neocenitelné,“ říká Alexa Van Den Bempt, viceprezidentka pro digitální podnikové platformy divize Tech Foundations společnosti Atos 

„Těší nás, že můžeme rozšířit naši spolupráci se společností Atos,“ uvedla Kelly Rogan, viceprezidentka společnosti Microsoft pro globální systémové integrátory a poradenské partnery. „Práce, kterou Atos odvádí ohledně Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI a přípravy reálných služeb i řešení k uvedení na trh, umožní zákazníkům posunout jejich podnikání na novou úroveň.“ 

John Cairney, ředitel pro digitální strategii a architekturu společnosti Scottish Water, dodal: „Společnost Scottish Water pracuje s umělou inteligencí již mnoho let a Atos nám pomohl u ní dosáhnout významných přínosů v rámci celého našeho podniku. V rámci našeho úsilí o inovace a tvorbu hodnoty zaváděním nejnovějších technologií jsme přijali generativní umělou inteligenci a zapojili se do programu prvotních uživatelů projektu Microsoft 365 Copilot.“ 

V roce 2023 se společnost Atos se již sedmým rokem v řadě umístila mezi lídry trhu v tzv. magickém kvadrantu společnosti Gartner pro outsourcované služby digitálního pracoviště (ODWS)

Zdroj: Atos

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama