ČUS bude připravena na modernizaci Sportovního centra Nymburk v rámci dotačního programu NSA Národní sportovní centra

V úterý 20. února se uskutečnilo v Praze na Strahově druhé zasedání Výkonného výboru České unie sportu v letošním roce. V jeho úvodu předseda ČUS Miroslav Jansta vysoce ocenil práci organizátorů světových šampionátů v cyklokrosu v Táboře a biatlonu v Novém Městě na Moravě. Současně připomněl druhé výročí ruské vojenské agrese na Ukrajině a zdůraznil, že ČUS zastává konzistentní stanovisko podporující zákaz startu sportovců z Ruska a Běloruska nejen na olympijských hrách v Paříži, ale i na všech dalších vrcholných mezinárodních soutěžích.

Zákon o sportu do paragrafového znění

Předseda ČUS dále informoval o pokračující přípravě zákona o sportu, který aktuálně vzniká z iniciativy poslanců vládní koalice pod vedením poslance Karla Haase a jehož příprava má také podporu napříč politickým spektrem. „V současné době probíhají práce na jednotlivých tématech v deseti pracovních skupinách. Cílem je do konce února sestavit první verzi paragrafového znění zákona. Za klíčové prvky zákona považuji vznik národního fondu rozvoje a podpory sportu a možnost příspěvkového financování sportu,“ konstatoval Miroslav Jansta a dodal, že dokončení i schválení zákona nebude jednoduché, a připustil diskusi k samotnému názvu nového zákona.

V souvislosti s hodnocením Národní sportovní agentury, že investice do národních sportovních center typu Vysočina arény v Novém Městě na Moravě jsou přínosné, věří ČUS v pokračování zahájené investiční aktivity agentury při modernizaci Sportovního centra ČUS v Nymburku. Toto tradiční středisko pro přípravu státní reprezentace by se mělo proměnit v lídra českého sportu v oblasti tréninkového zázemí, lékařské péče i odborného vzdělávání. Předseda ČUS informoval o postupu ČUS k zajištění stavební připravenosti, aby v případě vypsání příslušné dotační výzvy mohl být zahájen proces obnovy SC Nymburk.

VV ČUS vyslechl situační zprávu o připravovaném projektu ČUS „První oddíl“, jehož podstatou je každoroční oceňování sportovních klubů, ve kterých začínali svoji sportovní kariéru současní úspěšní reprezentanti. Vedle finančního daru pro klub je záměrem projektu zviditelnit práci dobrovolných trenérů, cvičitelů a dalších sportovních činovníků podílejících se v nelehkých podmínkách na přípravě a formování mladé generace. Cílem je též posílit motivaci pro dobrovolnou práci ve sportu. Projekt již získal partnera v Nadaci ČEZ.

Pokračování v žalobě na náhradu škody

V průběhu jednání VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., projednal, přivítal a schválil výsledek hospodaření společnosti za rok 2022, který je ziskový ve výši 667 889 korun. V porovnání s minulým rokem se podařilo zvýšit počet přijatých studentů o dvanáct procent. Prohloubila se také spolupráce s národními sportovními svazy zejména při vzdělávání trenérů a specializované semináře byly organizovány také pro zaměstnance územních servisních center sportu ČUS.

VV ČUS dále schválili pověření zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na únorových valných hromadách společností Ski Pec a Skiareál Špindlerův Mlýn. Úspěšné hospodaření obou společností na nich vyústí v návrh na vyplacení dividend akcionářům.

Členové VV ČUS rozhodli pokračovat v zahájeném soudním řízení týkajícím se žaloby vůči Ministerstvu vnitra ČR na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními státu během covidu v období října až prosince 2020 ve výši 8 606 621, 69 korun. Důvodem podání žaloby byla především skutečnost, že v daném období bylo provozování sportovní činnosti krizovými opatřeními významně postiženo, aniž však sportu byla – oproti jiným odvětvím – poskytnuta jakákoliv finanční podpora státními kompenzačními programy. „VV ČUS přitom vzal do úvahy procesní a finanční aspekty soudního sporu, věcnou podstatu i politický rozměr tohoto soudního řízení. Výrazně převážil argument, že ČUS – tím spíše jako správný hospodář – by se neměla sklánět před státem, pokud jsou jí upírána zákonná práva,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Přibylo sportující mládeže

VV ČUS dále schválil závěrečnou zprávu o realizaci projektu Tipsport Sportuj s námi v roce 2023. Do celkového počtu 499 uskutečněných akcí v 64 sportovních odvětvích se zapojilo přes 185 000 účastníků z řad veřejnosti a převážně amatérských sportovců, z toho více než 100 000 mladších osmnácti let. Výrazně se přitom zvýšila nejen prezentace samotných akcí, ale také jejich organizátorů, partnerů projektu i samotné České unie sportu.

VV ČUS vzal na vědomí přípravu výběrových řízení na některá manažerská místa ve třech svých krajských pracovištích, pobočných spolcích, a schválil půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS ve výši jednoho milionu korun České softballové asociaci.

VV ČUS vzal na vědomí statistiku členské základny České unie sportu na základě údajů okresních sdružení ČUS. K 31. prosinci 2023 vykazovala členská základna ČUS 1 158 479 fyzických osob, z toho 678 910 dospělých (503 712 mužů, 175 198 žen) a 479 569 z řad mládeže (o šest tisíc více než před rokem).

Zdroj: ČESKÁ UNIE SPORTU

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama