Museum Kampa otevírá výstavu Michaela Rittsteina – Nohy na stole

Po retrospektivních výstavách v Jízdárně Pražského hradu a v českokrumlovském Egon
Schiele Art Centru je Michael Rittstein představen v Museu Kampa třetím unikátním
výběrem z jeho malířského díla. Tentokrát s důrazem na stěžejní práce ze soukromých
sbírek v kombinaci s rozsáhlým souborem obrazů z posledních dvou let. Většina děl si
zde odbývá výstavní premiéru, některá z nich se do Čech vrátila po desítkách let ze
zahraničních kolekcí.

Michael Rittstein_foto_ J. Cabálek


Michael Rittstein patří již téměř půl století mezi přední představitele české figurativní
malby a svým osobitým dílem ovlivnil následující generace malířů. Na Akademii
výtvarných umění v Praze, kde byl jmenován profesorem, vedl sedmnáct let jeden z
ateliérů malby.
Své malířské i kreslířské dílo rozvíjel od poloviny sedmdesátých let s až obsedantním
nasazením. Autor, vnitřním ustrojením provokatér, stupňoval dynamiku svých prací a
prostřednictvím velkorysých malířských gest zaznamenával životní rytmus typického
obyvatele panelového sídliště: probuzení – stravování – cesta do zaměstnání – přežívání
na pracovišti – návrat domů – domácí práce – hádka – sex – spánek. Malíř z pozice
režiséra předkládal jednotlivé absurdně vyhrocené momentky ze zastaveného filmu.
Tyto lokální historky vystihly (i přes tehdejší pochyby mnohých historiků umění a kolegů
umělců o životnosti těchto motivů) komplikovanost mezilidských vztahů s trvalou
platností.

Michael RITTSTEIN – NOHY NA STOLE


V druhé polovině devadesátých let překvapil veřejnost proměnou expresivního
figuralisty v krajináře. Autor ustoupil od drobnopisné malby a nadšeně se koupal ve
vrstvách barevné hmoty. Tu lil na plátno rovnou z plechovek, kombinoval s
pryskyřicemi, filigránské štětce nahradilo koště. Ponořen do procesu malby zkoušel, co
obraz unese.
Poslední léta pracuje Rittstein především ve svém venkovském ateliéru v Brnířově na
Domažlicku, což výrazně ovlivňuje námětový rejstřík jeho maleb. Vedle zemědělců,
táborníků a malíře s kocourem vstupují do obrazů zvířata z nejbližšího okolí, často
v personifikovaných rolích. Dramatické děje s častým erotickým podtextem jsou zjevně
autorovou polemikou se současným tlakem na korektnost a posouvání hranic
přípustnosti humoru. Pro umělce, který čtyřicet let života prožil v nesvobodném režimu
plném zákazů a omezování, jde přirozeně o velmi citlivé téma. Člověk jako animální
monstrum v různých metamorfózách zůstává námětem jeho obrazů s lokálními
asociacemi z poslední doby. Ty jsou těžištěm aktuální výstavy. (Petr Mach)


MICHAEL RITTSTEIN
NAROZEN

 1. září 1949, Praha
  STUDIA
  1964–1968 SOŠV Václava Hollara v Praze
  1968–1974 AVU v Praze u prof. Arnošta Paderlíka
  ČLEN SESKUPENÍ
  12/15 Pozdě, ale přece
  Nová skupina
  S. V. U. Mánes
  V letech 2001–2018 vedoucí pedagog ateliéru Malba III, AVU Praha (2012 profesura)
  Svým dílem je zastoupen mj. ve vídeňské Albertině, v pařížském Centre Pompidou, bratislavském
  Danubiana Meulensteen Art Museu, pražské Národní galerii a ve většině tuzemských regionálních galerií.
  Hlavní partner Musea Kampa: Česká spořitelna
  Partneři Musea Kampa: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 1,
  Kooperativa
  Hlavní mediální partner Musea Kampa: Blesk
  Mediální partneři Musea Kampa: Rádio Impuls, BigMedia, Forum 24
  Další informace:
  Daniel Hrdlička, m: 605 828 249, e-mail: daniel.hrdlicka@museumkampa.cz
  Michael RITTSTEIN – NOHY NA STOLE
  9.12.2023 – 10.3.2024
  Kurátor: Petr Mach
  Architektonické řešení: Michael Rittstein
  Produkce: Alena Holubová
  Grafické řešení: Jana Vahalíková
  Jazyková redakce: Jana Křížová
  Překlad: Tomáš Hausner
  Instalace: Arte Partner Prague, s. r. o. (Miloš Věrný), Museum Kampa (Petr Medek, Jan
  Knobloch)
  Instalace výstavní grafiky: Jakub Čermák
  Propagace: Daniel Hrdlička
  Doprovodné programy: Kristýna Fabiánová, Kamila Huptychová
  Výstavní program Musea Kampa je podporován Ministerstvem kultury České republiky a
  Magistrátem hl. města Prahy
  Poděkování: autorovi, institucím a soukromým sběratelům za zapůjčení děl a vstřícnou
  pomoc při přípravě výstavy
  Museum Kampa
  Otevírací doba:
  Po – Ne 10-18 hodin
  Doprovodné programy: https://www.museumkampa.cz/udalosti/
  Komentované prohlídky s autorem: 22.1.2024, 15.2.2024, 7.3.2024

Zdroj: Museum Kampa

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama