Viking Rollo

Možná znáte Rolla jako jednu z hlavních postav akčního historického seriálu Vikingové. Ale věděli jste, že podobný hrdina skutečně existoval a zapsal se do dějin? Díky mnoha letům pátrání nyní můžeme odhalit velkolepý příběh zapomenutého bojovníka, který byl předkem slavného Viléma Dobyvatele. Rollovo dobrodružství začíná v roce 876. Narodil se do šlechtického rodu a svým charismatem zastínil i známějšího vikingského vládce Haralda Modrozuba. Když mu bylo 20 let, vyhnali ho z rodné Skandinávie. A tak se plavil po moři na vikingské lodi v doprovodu věrných bojovníků. Bez většího cíle zamířil podél pobřeží Severního moře, které cestou plundroval jako pravý pohanský lupič. Podařilo se mu proniknout až na hladinu Seiny a do Franského království, kde obléhal města i vesnice. V roce 911 mu král Karel Prostý, který nedokázal Rolla porazit, nabídl, že když konvertuje na křesťanskou víru, dostane půdu na západě země. Viking, který do té doby věřil v Thóra a Ódina, se tak stal křesťanským vévodou a nově nabité území pojmenoval Normandie – země mužů ze severu. Vydejte se po stopách lstivého stratéga a sledujte jeho životní cestu od norských fjordů přes rouenskou katedrálu až na Hebridy. Seznamte se s neohroženým vikingským hrdinou, který během hledání azylu umně spojil všechno dohromady: válku i diplomacii, severské bohy s křesťanstvím, vyhnanství a integraci.

Skutečné příběhy historie na Prima ZOOM:

12. 12. 21.00 – Viking Rollo

Viking Rollo (repríza v pátek 15. 12. v 8.55)

Rollo je nepříliš známým hrdinou, normanským náčelníkem a prvním panovníkem Normandského vévodství. Dokument na základě dvou zdrojů odhaluje, jak se do oblasti norským králem zrazený a vyhoštěný Rollo dostal a jak se na cizím území silou i politicky prosadil. Tvůrci vycházeli z rukopisů o historii Normanů (4 knihy), z nichž druhá je věnována Rollovi, a dále ze ságy – islandské legendy z 13. století. Rollo se narodil roku 856 našeho letopočtu kdesi ve skandinávských královstvích. Stopy po něm pochází z Norska. Ve 20 letech zdědil pozemky po smrti otce, zbohatl a stal se mocným místním pánem, ale první král Norska Harald Krásnovlasý ho křivě odsoudil za loupení na jeho území a vykázal ho. Tím Rollo přišel o vše, na lodi zamířil buď na jih na Hebridy, nebo až do Anglie. Zde se informace rozcházejí, také není jasné, jestli byl Nor nebo Dán. Nejspíše se přidal k velké dánské armádě pohanů a doplul do Anglie, co je ale jisté, že se nakonec vrátil na moře a zamířil do Francie jako Vikingové před ním. Ti se usadili u velkých řek a napadali Franky. Když nedostali výpalné, vesnice a města vyplenili. Rollo se na francouzské území dostal roku 885 a doufal, že se dostane dále do vnitrozemí. Usadil se s družinou v „Žemíge“, tím začala kolonizace území. Setkal se s Frankem, arcibiskupem z Rouen, ten žádal o bezpečnost místních obyvatel. Spojení této dvojice a tzv. žeméská smlouva předcházely založení Normandie. Vikingů přibývalo a Rollo jako jejich vůdce vyjednával i se samotným králem. Mír neudržel a u Chartres utrpěl porážku. Mnoho Vikingů však pláchlo a usadilo se, byli obklíčeni Franky na malém kopci. Rollo a Vikingové pobyli svá zvířata a udělali z jejich těl jakousi odstrašující hradbu. Díky tomu se jim podařilo pláchnout a Rollo se mohl díky arcibiskupovi setkat s králem. U Saint Clair sur Epte roku 911 uzavřeli smlouvu, Rollo se usadil u Seiny, a chránil tak svou přítomností region před dalšími nájezdníky. Dostal tak část území Roberta z Nostrie a dostal se mezi franskou šlechtu. Politická situace zůstala nejistá, Rollo žádal další území, které od Franků dostal. Arcibiskup Franko požádal Rolla, aby se stal křesťanem, to by ho proti Frankům ochránilo. Rollo souhlasil a v Rouen přijmul křesťanskou víru při křtu roku 912. Vzniklo vévodství Normandie s hlavním městem Rouen. Rollo se přejmenoval na Roberta, což bylo jeho křestní jméno. Robert Nostrijský, hrabě z Rouen musel ke křtu přesvědčit i své druhy a svou armádu. Procedury byly konzultovány se samotným papežem. Rollo (Robert) přijal nové zákony, ty platily pro všechny. Získal kontrolu nad regionem a bránil jej jak proti dalším Vikingům, tak proti Bretaňanům a nakonec i za nového krále proti Frankům. Tím byla mírová smlouva zrušena, Rollo čelil franským povstalcům, a přestože téměř přišel o život, zvítězil a rozšířil vévodství. Rollo zemřel roku 932 ve věku přes 80 let. Jeho hrobka je v katedrále Rouen. I s jeho smrtí je spojeno mnoho záhad a nejasností.

Zdroj: TV Prima

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama