Nová Spirála otevře na podzim své brány po více než dvaceti letech a zařadí se mezi TOP multižánrové prostory ve střední Evropě

Prostor nabídne nejen unikátní kruhový sál s otočným jevištěm a sezením až pro osm set diváků, ale také přidaný sál pro menší hudební, divadelní nebo taneční vystoupení.

Legendární divadlo Spirála, dnes multižánrový prostor Nová Spirála, přivítá na podzim tohoto roku po více než dvaceti letech opět své první diváky. V prostorách pražského Výsta-viště se tak otevřou brány unikátní budovy, kde neexistuje místo se špatným výhledem stejně jako limity ať už pro činohru, muzikál, novodobý cirkus, operu, sportovní či světelné show nebo třeba videomappingová představení. Dominantou unikátního kruhového sálu s 360°hledištěm s kapacitou 800 míst jsou dvě otočná teleskopická pódia, která umocní zážitek z každé akce stejně jako fakt, že v Nové Spirále nezůstane u žádného představení divákům nic skryto. Umělci zde budou nastupovat či vystupovat na scénu přímo mezi diváky z hlediště, což zajistí dokonalou interakci mezi divákem a vystupujícími umělci. Nově je zde dokončována také malá scéna pro menší hudební, divadelní a další umělecká vystoupení nebo firemní akce s kapacitou až 340 diváků. Nová Spirála se stane zá-roveň místem pro začínající talentované umělce, kterým dá prostor pro osobní růst stejně jako bude otevřena všem zajímavým projektům z České republiky či zahraničí pro hostování.

Tomáš Hubl_Adam Zábranský_Jan Makalouš
Tomáš Hubl_Výstaviště Praha

Dvacet let čekání na rekonstrukci a únik demoličnímu výměru

Budova Spirály byla uzavřena v roce 2002 při velkých povodních, kdy posléze byla ve hře samotná de-molice kvůli silně poškozenému stavu. Z původní budovy tak zůstala stavební a ocelová konstrukce s tím, že vše ostatní jako rozvody vody, vzduchotechnika, kompletní silnoproudé i slaboproudé roz-vody, odpady, požární zabezpečení, odvody kouře byly kompletně vyměněny. Kromě velkého sálu s ka-pacitou 800 diváků nově vzniká také malá scéna s kapacitou až 340 diváků na stání v klubovém rozlo-žení. Podstatnou změnou je doplnění moderních jevištních technologií (točna, tahy) ve velkém sále i v malém sále se závěsným systémem. V celé budově byly kompletně obnoveny akustické prvky s ohle-dem na památkovou ochranu budovy, což znamená, že byly navráceny původní vzory materiálů, ale v souladu s nejmodernějšími protipožárními předpisy. Budova má bezbariérový přístup a nechybí ani toalety pro handicapované diváky s motorizovanou plošinou. Stejnou plošinou budou mít imobilní di-váci přístup také do malého sálu. Ve velkém sále budou vyhrazena místa pro vozíčkáře v parteru v pří-zemí.

Vanda Hybnerová a Jan Révai_Madisonské mosty

„Já jsem už několikrát vyprávěl příběh, jak jsem na Výstavišti kdysi začínal právě v tehdejším divadle Spirála v zahraniční produkci a dnes, když jsme těsně u cíle rekonstrukce a po více než dvaceti letech od uzavření prostor ohlašujeme první program, prožívám obrovskou radost a nostalgii. Osobně se nemůžu dočkat, až usednu k prvnímu představení a poprvé uslyším potlesk na půdě, kde jsem kdysi ani vzdáleně netušil, že jednou budu mít tu velkou čest to tady celé vést,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda před-stavenstva Výstaviště Praha, a.s.

Vanda Hybnerová a Jan Révai_Madisonské mosty
Vystaviste_Stavajici_Stav_foto kredit_BoysPlayNice.

„Program vytváříme pro širokou veřejnost všech generací a žánrových preferencí. S ohledem na multi-žánrové zaměření jsou jednotlivé projekty Nové Spirály rozděleny do programových kategorií: divadlo, hudba, show a eventy. Přestože bude činnost Nové Spirály velmi široká, hlavním spojujícím prvkem ce-lého programu je vysoká dramaturgická úroveň a spolupráce s etablovanými i začínajícími umělci,“ říká Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

The Saturn Revue
Terézia Bělčáková_David N. Jahn

Prostor, ve kterém se nikdo neztratí

Velký sál je rozdělen do čtyř sektorů dle čtyř ramp, které se vinou ve spirále a umožní tak přístup do jednotlivých sektorů a galerií. Hlediště se skládá z parteru, kde budou instalovány čtyři řady sedadel, a dále z 5 galerií, vždy po jedné řadě sedadel. Každé sedadlo v Nové Spirále tak bude mít skvělý výhled a diváci si budou moci zvolit pohled na scénu – ať už preferují mít herce na dosah, kdy budou vybírat z míst v parteru, anebo dají přednost skvělému výhledu na celou scénu z galerií. Navigace bude řešena pomocí barev, kterými bude označena vstupenka a jednotlivé rampy vedoucí do daných sektorů. V sále bude dostatek uvaděčů, kteří budou divákům nápomocni najít jejich místo.

Andrea Holá_Spirála Vzkříšení.
Jan Makalouš_ředitel

„Město do rekonstrukce Nové Spirály investovalo více než 250 milionů korun. S dotováním samotného provozu divadla se nepočítá, věřím, že si tento mimořádný prostor na sebe vydělá kombinací prodeje lístků a komerčního pronájmu,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti a doplňuje: „Mám radost, že budova bude bezbariérová a díky ekologickým řešením vody a vytápění bude její provoz energeticky úsporný.“

Jan Révai
Lukáš Vilt_programový manažer NS

Díky unikátní otočné scéně a špičkové ocelové konstrukci se závěsnými tahovými jednotkami s nos-ností několika tun zde bude prostor pro široké spektrum kulturních, hudebních i akrobatických vy-stoupení nejvyšší možné kvality stejně jako pro komerční projekty třetích stran.

Unikátní kruhové jeviště

Unikátní kruhové jeviště je složeno z několika jevištních stolů, které se mohou točit synchronně či asyn-chronně, vyjíždět a zajíždět nad a pod úroveň parteru. Díky tomu nabídne Nová Spirála jedinečný kul-turní zážitek. Divákům nezůstává nic skryto, při vstupu do velkého sálu uvidí útroby jeviště, nic není schované za oponou a umělci nastupují na scénu, či vystupují přímo mezi diváky z hlediště.

Peter Strenáčik_Spirála Vzkříšení

Hlavními dodavateli scénických technologií (jeviště a divadelní tahy) jsou společnosti GRADIOR TECH a.s. (mechanika a konstrukce) a společnost Drive Control, s.r.o. (řídicí systémy). Obě tyto české společ-nosti sídlící v Brně jsou předními Evropskými dodavateli scénických technologií v Evropě či v Asii. Spo-lečnost AVT Group je dodavatelem kompletní světelné a zvukové techniky a videomappingu.

„Díky unikátnímu prostoru a mobilitě scény Nové Spirály se každý divák v sále může těšit na dokonalou interakci mezi ním a umělci. Díky tzv. pohyblivým stolům a otočné scéně bude mít skvělý 360stupňový výhled a do dění jeviště bude doslova vtažen. Scéna není statická a neustále se díky pohyblivému jevišti mění. Divák hru sleduje z mnoha úhlů, vzdáleností a pohybů. Jedná se o jevištní technologii, která v České republice dosud nemá obdoby a věřím, že se tímto kvalita moderně zpracovaných představení posune na vysokou úroveň srovnatelnou se zahraničními produkcemi,“ upřesňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata JUDr. Jiří Pospíšil.

Místo otevřené pro spolupráci

Nová Spirála nabídne jak svůj vlastní program, tak možnost spolupráce s dalšími uměleckými subjekty, a to prakticky bez limitu svého zaměření. Ať už to budou divadelní, hudební nebo taneční soubory či novodobé cirkusy, talentovaní jednotlivci nebo skupiny. Samozřejmostí je pak možnost využití unikát-ních prostor ke komerčním účelům.

Nová Spirála nabídne prostor pro komerční využití i vlastní program

V rámci vlastního programu nabídne Nová Spirála čtyři základní kategorie:

o Divadlo (činohra, muzikál, dětská představení, opera, balet, pantomima, kombinace formátů a al-ternativní směry).

o Hudbu (koncerty všech žánrů; od klasiky s velkými orchestry, přes operu, jazz, folk, indie, soul, až po rock, pop, elektrickou muziku a techno).

o Show / speciální projekty (talkshow, burleska a kabaret, módní přehlídky, nový cirkus, inovativní světelné show, videomapping, audiovizuální a virtuální projekce).

o Event (tanec, akrobacie, bojové sporty, přednášky, konference, školení, veletrhy).

Vedle vlastního programu a hostujících uměleckých spolků bude Nová Spirála vždy otevřena také zajímavým komerčním projektům / firmám s možností pronájmu na:

o Akce (podnájem pro uzavřené akce – např. firemní akce a večírky, dále podnájem pro veřejnost – tedy jako kulturní akce, veletrhy…).

o Ostatní (sport, vzdělávání, charitativní aktivity a další).

Pohled do historie

Původně divadlo Spirála vzniklo v rámci přípravy výroční Všeobecné výstavy v roce 1991 přestavbou dřívějšího kruhového kina (Cirkorámy) s panoramatickou projekcí na vnitřní povrch válcového sálu ze 70. let minulého století. Válcový objekt byl zastřešen tehdy unikátní trubkovou příhradovou kopulí je-jímž autorem je statik prof. Ing. F. Lederer. Tato konstrukce je zmenšenou verzí zastřešení brněnského pavilonu Z, který byl dokončen v roce 1959. Konstrukce kopule byla při přestavbě v roce 1991 zacho-vána jako technická a kulturní památka ve funkci podhledu nově přestavěného sálu divadla. Do uvol-něného vnitřního prostoru pak byla vestavěna nová ocelová konstrukce tribun a obslužných ramp vy-tvářející vlastní funkční prostor sálu. Objekt byl dále překryt další ocelovou válcovou konstrukcí, která vytváří nové zastropení horního jeviště divadla a zároveň mezi plášti objektu jsou situována úniková spirálová schodiště pro diváky umožňující zároveň přístup do podstřešních prostorů. Provozní zázemí pak bylo umístěno v podzemních přístavbách. Objekt byl v roce 1993 oceněn cenou Grand Prix Obce architektů. Autory přestavby z roku 1991 jsou Akad. arch. J. Smetana, Ing. arch. T. Kulík, Ing. arch Z. Stý-blo a arch. J. Louda. V roce 2002 při velkých povodních, které zasáhly mnoho míst po celé ČR a zejména pak v Praze doslova změnily ráz mnoha míst, byla budova Spirály uzavřena a čekala dlouhých dvacet let na rekonstrukci. V průběhu této doby proběhla řada diskusí na téma: zbourat, či rekonstruovat, kdy budova dokonce dostala v jedno dobu demoliční výměr. Ten byl naštěstí zažehnán, a tak se již brzy opět otevřou brány této unikátní 3600 stavby, která se nově mění v multižánrový prostor s neomeze-nými možnosti.

Zdroj: Nová Spirála na Výstavišti 

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama