Po stopách černého hazardu: Legální provozovatelé hazardních her v zádech s celní správou v tažení proti černému hazardu

Podle médií státní dozor v oblasti hazardních her přináší výsledky. Celní správa se dlouhodobě zaměřuje na boj proti nelegálnímu hazardu. Více se k tématu a hrozbě jménem černý hazard vyjadřuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino

Černý hazard je aktuálně fenoménem současné doby i let předešlých. Bohužel nebyl v médiích ani napříč politickým spektrem efektivně komunikován a dnes v roce 2024 narostl do rozměrů, troufneme si říct větších než legální trh s hazardními hrami. Co tomu napomohlo? Ve spoustě měst, kde je nebo nově vznikla prohibiční zákazová vyhláška, jako jsou aktuálně například města Ústí nad Labem nebo Praha došlo k ukončení všech aktivních povolení u legálních provozovatelů. V těchto městech záhy obklopil a nahradil legální trh ten nelegální, což deklarují články z dostupných médií napříč celou Českou republikou.

Jsou vůbec nějaká efektivní řešení?

Je potřeba více tento problém komunikovat napříč všemi médii, aktivovat vedení měst včetně městské a státní policie, politické strany a ruku v ruce s celní správou tak, aby vznikla maximální možná efektivita dostávat správné informace a včas lokalizovat, kde černé herny jsou nebo by potenciálně mohly vzniknout. Pak by se následně vytvořil tlak na odstranění všech těchto provozoven z měst. Jednou z efektivních možností a variant řešení je hned se zaměřit na adresu, kde opustil legální provozovatel provozovnu díky končícímu povolení na úkor zákazové vyhlášky, protože s dost velkou pravděpodobností vznikne na této adrese okamžitě v řádech dnů černá provozovna. Díky tomu by mohla státní či městská policie detekovat a monitorovat dané místo, a pokud zaznamenají tento nešvar, mohou to předat dále k dořešení Celní správě ČR.

Pokud chtějí stát a města po tvrdých dopadech konsolidačního balíčku efektivně hospodařit, tak se musí dívat tam, kde jim finance utíkají. Bohužel na to pak doplácejí převážně daňoví poplatníci.

Proto si myslíme, že by se mělo černý hazard v roce 2024 dramatickým způsobem potlačit, analyzovat a dostat většinu černých heren ze všech měst pryč tak, aby to neházelo špatné světlo na provozovatele legálních provozoven. Aby tak v první řadě nemusel stát neustále hledat finanční prostředky, jak pomoct městům motivovat současnou mládež a děti v rámci různých sportovních aktivit nebo hledat řešení s financováním infrastruktury měst, když by to krásně mohl z podstatné části financovat z výnosu daně z hazardních her. Měli jsme tu možnost jen za minulý rok 2023 navštívit desítky měst, kde proběhla různá jednání, jak s vedením města, tak i občany. Všeobecně jsou hazardní hry v současné době bohužel stále vnímány právě díky dopadům černých heren dost negativně. Jejich obavy jsou právě spojené s trestnou činností drogově závislých, která pak přináší spousty negativních dopadů pro bezpečné žití v dané lokalitě.

Je třeba se rozhlédnout, v jakém stavu jsou dnes některá města nebo obce a jak moc by jim v současné době pomohlo investovat do jejich infrastruktury. Díky našim návštěvám musíme říct, že je občas šílené vidět, v jakém stavu jsou například chodníky, dětská hřiště nebo všeobecně infrastruktura měst a obcí a ruku v ruce s tím podpora kulturních aktivit, na které nejsou v rozpočtech peníze. Pojďme společně hledat, jak finance do rozpočtů měst a obcí dostat. Černý hazard to nevyřeší.

Dvousečná tvář regulace hazardu

Jsme neustále pod obrovským tlakem samosprávy nebo celní správy dodržovat přísná restriktivní nařízení a bohužel pak dochází občas i k bizarním a absurdním situacím a pokutám. Pro představu nám například v jedné provozovně nefungovaly kvůli vybité baterii hodiny, které mají ze zákona sloužit hráčům pro kontrolu jejich času stráveného hraním v dané provozovně, a následně jsme za to dostali pokutu. Je tohle správné řešení, když ve vedlejší obci s prohibiční vyhláškou je několik černých heren, které státu neodvádí daně a mají pouze negativní dopady spojené s kriminalitou, patologickým hráčstvím, podporou hraní u nezletilých a další jevy s tím spojené! Je tohle řešení, pokutovat za banální přestupky legálního provozovatele nebo se efektivně zaměřit na nelegální provoz?

Tím ale nechceme říct, že bychom nedbali na veškerá dodržování zákona hazardních her. Naopak naší snahou je v maximální možné míře dodržovat všechna tvrdě nastavená restriktivní opatření, která určuje novela loterijního zákona o hazardních hrách. Máme s tím spojené obrovské provozní náklady a i přesto jsme pod neustálým drobnohledem celní správy, která nás pak pokutuje i za banální přestupky. Je tohle správné? Není!

Pojďme hledat efektivně společná řešení, jak my jako provozovatelé přísně regulovaných hazardních heren můžeme ruku v ruce se státem a celní správou dostat černý hazard minimálně z větší části pryč z ulic a konečně po tolika letech změnit veřejné mínění o tom, že se na hazardní hry nemusí nahlížet jen negativně, jako tomu bylo v minulosti.

Zákony v minulosti neměly tak restriktivní opatření a zároveň obce neměly pravomoc zakázat hazardní hry na svém území. Tento stav umožnil exponenciální růst herních automatů v České republice, kterých bylo v roce 2012 téměř 100 tisíc. Tím by se dalo říct, že na tak malou republiku to působilo, jako když jste v Las Vegas. Roky do současnosti pak trvalo snižovat počty herních zařízení na celém území České republiky a to se aktuálně podařilo podle nových čísel na současných zhruba 24 tisíc zařízení. Bohužel to nešlo efektivněji řešit ze dne na den, protože to navazovalo jak na vývoj nových zákonů o hazardních hrách, tak na vydaná platná povolení, která postupně dobíhala včetně účinnosti zákazových vyhlášek. Díky tomu bohužel hazardní hry v minulosti opravdu do určité míry ničily lidem rodiny a vytvářely velice negativní půdu pro následnou trestnou činnost a to se samozřejmě zakořenilo v nás všech. Na tohle období určitě není nikdo z provozovatelů hazardních her pyšný.

Poslední roky se přesouvají hazardní hry pouze z kvantity do kvality a vše jde ruku v ruce i s novou platnou úpravou loterijního zákona, která vyšla v platnost 1. ledna 2024.

Chceme tak navázat na maximální možnou míru ochrany našich klientů, udržovat vztahy s vedením měst a obcí, efektivně komunikovat se státem, Celní správou ČR, městskou či státní policií a jen díky tomu můžeme vytvořit bezpečné prostředí a stabilitu našeho podnikání. O stabilitu usilujeme posledních pár let a to je náš dlouhodobý cíl. Nedopusťme, aby se legální zábavní průmysl dostal do stínu černého hazardu.

Velikost nelegálního trhu

Velikost nelegálního trhu v České republice tvoří podle aktuálních dat až 30 % trhu s hazardními hrami. To představuje hodnotu 6,6 miliardy korun ročně, které končí v kapsách nelegálních provozovatelů. Stát pak na daních a dalších poplatcích přichází o více než 2 miliardy Kč ročně.

Od roku 2017 bylo Celní správou odhaleno na 1155 nelegálních heren, přitom legálních heren bylo ke konci roku 2022 v celé České republice povoleno „jen“ 834 (heren a kasin). V roce 2023 proběhlo celorepublikově cca 908 kontrol v oblasti hazardních her.

Počet nelegálních heren a kontrol Celní správy ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx

Zdroj: Celní správa

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama