Nový vizuální styl Vlastivědného muzea v Olomouci propojuje historii s moderní dobou. Za originálním návrhem stojí designové studio Ler

Praha 18. května 2023

Vlastivědné muzeum v Olomouci má novou jednotnou vizuální identitu, jejíž součástí je nové logo, on-line grafika, šablona pro tištěné materiály, merch muzea a grafický manuál pro implementaci. Z celkového počtu 24 zaslaných návrhů vybrala hodnotící komise vítěznou variantu, jejímž autorem je designové studio Ler.

Veřejnou soutěž na novou jednotnou vizuální identitu vyhlásilo Vlastivědné muzeum                                  v Olomouci v říjnu loňského roku. Cílem bylo vytvořit moderní a profesionálně zpracovaný vizuální styl, který obstojí nejen v konkurenci dnešní doby. Současně bude také prezentovat Vlastivědné muzeum v Olomouci a jeho dvě pobočky, Zámek v Čechách pod Kosířem a Arboretum v Bílé Lhotě, jako svébytnou a jedinečnou instituci.

Vyhlášení veřejné soutěže podpořil i Jan Žůrek, radní pro oblast kultury a památkové péče Olomouckého kraje: „Vizuální identitu vnímám jako důležitou součást prezentace a komunikace kulturní instituce a tyto složky ji nesmí opomíjet. Vypsání soutěže jsem proto uvítal a jsem rád, že se Vlastivědnému muzeu v Olomouci podařilo soutěž dokončit v takto krátkém čase,“ doplnil.

Hodnotící komisi nejvíce zaujalo antikvové písmo

Do soutěže přišlo celkem 24 návrhů, z nichž desetičlenná hodnotící komise složená ze zástupců Vlastivědného muzea v Olomouci, Olomouckého kraje, Národního muzea v Praze a z předních odborníků v oblasti designu a výtvarného umění z řad Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vybrala vítěznou variantu. „Základ vizuálního stylu tvoří originální autorské antikvové písmo. S písmem se pracuje stavebnicovým způsobem. Důsledně se využívá tvůrčího principu, kdy část slova nebo některé z písmen je zrcadlově otočené. Zvolená červená barevnost připomíná barvu užívanou ve středověkých iluminovaných rukopisech. Navržený vizuální styl je svým řešením elegantní a nadčasový,“ hodnotí nový vizuální styl muzea Pavel Noga, vedoucí ateliéru Grafický design Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který byl současně členem hodnotící komise.

Výrazný a snadno zapamatovatelný vizuál

Hlavním požadavkem bylo sjednocení veškerých vydávaných materiálů, elektronických výstupů, grafické podoby výstav, edukačních aktivit a propagačních materiálů muzea a jeho poboček tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že je realizuje jedna instituce. „Nový vizuální styl muzea splnil má očekávání. Je výrazný a snadno zapamatovatelný. Jeho obrovskou výhodou je variabilita, v případě potřeby dovoluje nekonečně rozšiřovat škálu značek pro naše jednotlivé subjekty. Umožňuje také bezproblémovou aplikaci v tištěné i digitální verzi,“ říká ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Jakub Ráliš. V současné době probíhá postupná implementace jednotlivých prvků vizuální identity.

Propojení historie s autorskou typografií

Autorem vítězného návrhu je designové studio Ler digital studio. „Možnost přihlásit se do soutěže jsme s radostí využili, neboť nás na první pohled zaujaly krásné, historické budovy spojené s organizací. Chtěli jsme propojit historii s moderní autorskou typografií. Vytvořili jsme tedy brand spojením perokreseb těchto budov a autorským fontem, který dává prostor výstavám a akcím zde pořádaným vystoupit ze stínu,“ vysvětluje Adam Ryba, Account Manager designového studia Ler důvody, proč se do soutěže zapojili.

Vizuály najdete pod tímto odkazem: https://lerstudio.cz/reference/tvorba-vizualni-identity-vlastivedne-muzeum-olomouc.

Vlastivědné muzeum Olomouc má v současné době téměř dva miliony sbírkových předmětů, což ho z hlediska rozsahu sbírky řadí mezi největší muzea v České republice. Jádro muzea tvoří třicet šest podsbírek. Povahou sbírkového fondu v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahem do zahraničí.

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama