Průzkum: Klesá počet dětí v organizovaném sportu. Překážkou je zdražování a digitální hry

Pokles sportujících dětí v České republice se nedaří zastavit. Naopak se stále prohlubuje. Zatímco v roce 2022 chodilo pravidelně do sportovních klubů 51 % dětí, v letošním průzkumu od agentury SANEP počet klesl na 46 %. Rovněž u mládeže strmě upadá zájem o pohybové aktivity během dne, a naopak rapidně roste počet hodin strávený na elektronických zařízení. „Negativní trendy se nám stále nepovedlo zastavit, natož je obrátit. Je třeba, aby se stát více a aktivně zajímal o pohybovou problematiku u dětí. Jinak hrozí katastrofa v podobě nezdravé, tlusté a psychicky neodolné mládeže,“ prohlásil Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR a zadavatel aktuálního průzkumu.

V roce 2021 nesportovalo 25 % dětí, letos tato skupina bohužel významně narostla. Podle aktuálního průzkumu, do kterého se zapojilo skoro 17 tisíc rodičů z celé republiky, nesportuje v žádné podobě už 37 % dětí. To představuje více než desetiprocentní skok také oproti roku 2022. „V tomto období se děti vracely zpátky do organizovaného sportu po koronavirové pandemii. Některé se už k pravidelnému pohybu nevrátily. Průzkum také ukázal, že v současné době jsou pro rodiny s dětmi tréninky ve sportovních klubech nákladnou položkou, a to je další důvod, proč děti přestávají sportovat,“ dodal Zdeněk Ertl.

Tato slova potvrzují výsledky průzkumu agentury SANEP. Velká skupina rodičů (66 %) skutečně vybírá sportovní aktivity podle ekonomických možností rodiny. Pouze 10 % rodičů dětí uvedlo, že výběr sportu není ovlivněn financemi. „Zcela jednoznačně se projevuje negativní vliv inflace – sportovní kroužky a tréninky začínají být drahé. Situace se lepšit nebude, protože kluby pod tíhou neustálého zdražování jsou bohužel nucené zvyšovat členské příspěvky,“ dodal Zděnek Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

Aktuální stav není dobrý ani ohledně návyků a přístupu dětí k přirozenému pohybu během dne. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je vhodné, aby se děti ve věku 5 až 17 let věnovaly pohybu minimálně 60 minut denně. V současné době vykonává mírnou fyzickou aktivitu například ve formě procházek či domácích prací po dobu 30 až 60 minut denně pouhých 28 % dětí. V roce 2022 se takto pravidelně hýbalo 31 % dětí. Méně než půl hodiny se takto pravidelně hýbe 59 % dětí, víc než hodinu pak jen smutných třináct procent dětí.

„Z toho je patrné, že se státu stále nedaří prezentovat a podporovat sport a pohyb jako nutnou záležitost pro celkové zdraví obyvatel a zároveň jako nejlepší prevenci proti různým druhům chorob. Vždyť více než polovina dětí nesplňuje doporučení WHO, jelikož se se nehýbou ani 30 minut denně. Naopak u mládeže roste čas strávený na elektronických zařízení,“ prohlásil Zdeněk Ertl.

Třetina dětí hraje na počítači více než 2 hodiny denně

V letošním průzkumu 30 % rodičů uvedlo, že jejich děti hrají na mobilním telefonu, počítači nebo na televizi od dvou do tří hodin denně! Jedná se o nejčastější variantu. To je například o 11 % více než v roce 2021! Naopak klesá počet dětí, co takto tráví svůj volný čas maximálně do jedné hodiny (letos 4 %, v roce 2022 – 7 % a v roce 2021 – 12 %). „Dobu, kterou děti věnují zábavě s elektronickými přístroji, jim rodiče z 59 % nijak neorganizují a 41 % rodičů jí ani nepodmiňují jinou aktivitou – například splněním školních nebo domácích povinností,“ upřesnil Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

Foto: SSSČR 

Zdroj: Sdružení sportovních svazů ČR

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama