Soukromí a bezpečnost klienta na Klinice Yes Visage

Bezpečnost a ochrana soukromí klientů jsou klíčovými faktory, které by měly být prioritou na jakékoli klinice, zejména v oblasti estetické medicíny a plastické chirurgie. V kontextu GDPR je důležité, aby kliniky dodržovaly přísné standardy ochrany osobních údajů a zajistily, že veškeré informace o klientech jsou chráněny před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Nedávná kauza italského doktora, který zveřejnil videa své pacientky (oblíbené zpěvačky), zdůrazňuje důležitost opatrnosti při výběru kliniky. Klienti by měli mít důvěru, že jejich soukromí bude respektováno a chráněno, a že se na klinice provádějí vhodná opatření k minimalizaci rizika úniku informací.

Klinika Yes Visage je největší klinika v oblasti estetické medicíny a plastické chirurgie a preventivní péče v České republice a na Slovensku.

Diskrétnost a individuální přístup k klientům jsou klíčovými hodnotami Kliniky Yes Visage. Prostory jsou navrženy tak, aby klienti měli své soukromí nejen při samotném výkonu, ale i během odpočinku a relaxaci po proceduře. Všichni zaměstnanci Yes Visage jsou pečlivě proškoleni v zachování diskrétnosti a respektu k soukromí klientů.

Kromě ochrany osobních údajů by klienti měli také mít důvěru v profesionální etiku a zkušenosti lékařů a zdravotního personálu na klinice.

Bezpečnost a důvěra jsou základními pilíři Kliniky Yes Visage.

Na otázky ohledně bezpečnosti a soukromí odpovídá obchodní ředitelka Kliniky Yes Visage Štěpánka Kotousová.

Jednorázové zviditelnění Kliniky Yes Visage na úkor dlouhodobých vztahů nemáme v „krvi“.

Štěpánko, jak dbáte na Klinice Yes Visage na diskrétnost a bezpečnost klienta? Je soukromí uzpůsobený prostor klinik?

“Všechny naše kliniky jsou navrženy tak, aby měl klient své soukromí, nejen při jakémkoli výkonu, ale i při samotném průběhu a následném odpočinku a relaxaci. Máme velmi oblíbené například „emla místnosti“ nebo relaxační místnosti využívané po dermatologii. Klienti se většinou setkávají jen na recepci, následně jim rozložení kliniky dopřeje příjemné soukromí, a tím i přirozenou diskrétnost.

Jak je to se zaměstnanci?

Všichni zaměstnanci Kliniky Yes Visage jsou proškoleni, tým je veden k preciznosti a to nejen v přístupu ke klientům, ale také v komunikaci a systému komunikace. Na recepci se vás například nezeptají na cokoli, co by mohl slyšet kdokoli další, kromě samozřejmě běžných otázek, typu… jak se máte?

V médiích nedávno proběhla kauza italského lékaře, který uvolnil video oblíbené zpěvačky. Jaký je běžný postup při pořizování záznamu a další práce s ním na Klinice Yes Visage?

„Před zákrokem a po zákroku pořizujeme fotografický záznam, zcela výjimečně videozáznam, který se ihned stává součástí zdravotní dokumentace klienta, který je velmi přísně chráněn. Pořízení foto záznamu je standardní, nezbytný postup především z forenzních důvodů, tedy vznik záznamu nebo fotodokumentace je zcela běžná praxe každého zákroku.

Fotodokumentace nebo videozáznam jsou pořizovány na fotoaparát, jejichž majitelem je klinika, tedy se nám nikdy nemůže stát, že by se tento fotoaparát a jeho obsah dostal mimo kliniku. Záznamy nejsou pořizovány na osobní telefony zaměstnanců a nelze je jakkoli přeposílat. Na toto dbáme a přísně hlídáme. Ihned po pořízení fotografie se stává záznam součástí přísně střežené zdravotní dokumentace klienta.

Pokud si klient vyžádá zpětně tyto fotodokumentace od kliniky, musí tak učinit oficiální cestou a prokázat svou identitu pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu.“

Jaké fotografie uvolňujete do médií a na sociální sítě?

„Pouze fotografie, které jsou předem schválené klientem i lékařem. Diskrétnost a zároveň bezpečnost klienta je součástí naší identity. Chodí k nám mnoho známých osobností, které se se svou péčí nechtějí svěřovat veřejnosti, a to z mnoha různých důvodů a stejně tak klienti, pro které je soukromí na klinice zásadní a jeden z rozhodujících faktorů, proč kliniku navštívit.“

Může si být klientka jistá, že se něco podobného nestane právě jí?

„Odpovídám čisté, jasné a zcela jisté ano. Každý zaměstnanec ví přesně, jak má postupovat a jak jsou zdravotní dokumenty a soukromí klienta chráněny.

Vztah s klientem budujeme dlouhodobý, je to přeci jen proces, kdy se tvoří mezi klientem a lékařem, potažmo klinikou, důvěra obzvláště u plastických zákroků. Lékař, klinika a klient musí být v souladu, aby byl výsledek a celková cesta co nejlepší, nejpříjemnější, nejefektivnější, a hlavně v klidu. Jednorázové zviditelnění Kliniky Yes Visage na úkor dlouhodobých vztahů nemáme v „krvi“.“

Je to právně ošetřeno?

“Každý klient před zákrokem podepisuje celou řadu dokumentů, které chrání všechny zúčastněné strany. Klinika si musí být jista, že klient rozumí všemu, co se děje, rozumí celému procesu a je s tímto v souladu. V každém tomto dokumentu se klinika zavazuje, že nebude v tisku, na internetu nebo v jakémkoliv jiném médiu, bez předchozího souhlasu klienta, sdílet jakékoli informace týkající se klienta jeho zákroku a jiných skutečností týkajících se klienta.

Máme speciální bezpečnostní lékařský systém, který chrání osobní údaje klienta a veškeré informace, které nám nejen klient při návštěvě poskytne, ale i ty, které z návštěvy vyplynou. Při jakékoli návštěvě kliniky se stávají záznamy součástí přísně střežené zdravotní dokumentace.”

Může si klient v rámci bezpečnosti nepřát jakoukoli dokumentaci, nebo je k zákroku nutná?

„K jakémukoli zákroku je dokumentace zcela nutná, a to pro jasnost a bezpečnost obou dvou stran. V tu chvíli se jedná o velmi přísně chráněný zdravotní dokument.“

S diskrétností souvisí i další pohodlí klienta. Jaký nadstandard Yes Visage poskytuje?

„Pojďme tomu říkat standardní v prostředí Kliniky Yes Visage. Dbáme na to, aby měl každý klient své soukromí a pohodlí v návaznosti na danou službu.“

Zdroj: Klinika Yes Visage

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama