Turistické značení KČT slaví 135 let své existence. Vydejte se na výlet, oslavu a na křest knihy do Tábora!

Klubu českých turistů (KČT) si při svém založení v roce 1888 vytýčil jako jeden z hlavních cílů značení a úpravu stezek. V roce 1889 vzniklo první označovací družstvo tvořené dobrovol-níky, kteří se záhy vydali vyznačit první turistickou trasu údolím Vltavy ke Svatojánským proudům. Poté začaly v české zemi rychle vznikat další značené pěší trasy. Přijďte nasát his-torii nejslavnějšího turistického značení světa 4. května do Tábora, kde na vás čeká pestrý program.

Oslavy 135 let od vyznačení první turistické trasy jsou připraveny na sobotu 4. května v jihočeském Táboře. „Ve spolupráci s městem Tábor v rámci tradičního zahájení turistické sezony jsme připravili vý-letní trasy v délce od 9 do 25 km údolím řeky Lužnice do Příběnic a zpět do Tábora přes rozhlednu Hý-lačka. Na připravených trasách budou mít účastníci akce možnost potkat značkaře při práci. Souběžně proběhne v cíli všech tras na Žižkově náměstí, v rámci akce Zažijte Tábor, bohatý doprovodný program oslav v podobě hudebního vystoupení, stánků, prezentace KČT a značení společně se křtem knihy Marka Šálka Turistická značka. A nakonec představíme v předpremiéře limitovanou edici českých hodinek PRIM inspirovanou výročím turistického značení,“ srdečně zve na program oslav předseda Klubu čes-kých turistů Jiří Homolka.

Značení turistických tras má velký význam pro rozvoj turistiky a tím i pro prevenci zdraví v podobě nejpřirozenější sportovní aktivity, jako je pěší chůze. Turistické značení se v České republice těší velké oblibě u veřejnosti. Čtyři typické značky – červená, modrá, zelená a žlutá – se staly nerozlučnou součástí naší krajiny a přispívají k poznávání naší vlasti. Nejstarší červená trasa byla vyznačena ze Štěchovic do údolí Vltavy k někdejším Svatojánským proudů, které dnes leží pod hladinou přehrady. Nejdříve byla používána barva pouze červená, posléze byly další trasy značeny také modrou barvou a od roku 1916 byly přidány ještě zelená a žlutá. První dálková trasa vznikla roku 1912 na trase Praha – Brdy – Šumava.

Dnes značkaři KČT pod metodickým vedením předsedy Rady značení Pavla Přílepka pečují o více než 80 tisíc km tras. Celkem je v ČR vyznačeno 43 987 km pěších tras, 36 825 km silničních cyklotras, dále je vyznačeno 3 931,5 km terénních cyklistických tras značených pásovou značkou, 554 km lyžařských tras, 2 500 km jezdeckých stezek a 149 km vozíčkářských tras.

Jedinečné české turistické značení se stává inspirací pro mnohé turistické organizace či asociace, které unikátní systém turistického značení přebírají a využívají v zahraničí. Tak jako například v rumunském Banátu, na Krku v Chorvatsku, v Brazílii nebo v Mongolsku. Fenomén značení podtrhují i nejrůznější projekty, jako je například přechod České republiky kolem hranic – Stezka Českem.

Zdroj: Klub českých turistů 

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama