Richard Lví srdce

Richard I., zvaný Richard Lví srdce, žil v letech 1157–1199, pocházel z dynastie Plantagenetů a v letech 1189–1199 byl anglickým králem a vládcem anjouovské říše. Mládí trávil v Akvitánii a s bratry a matkou Eleonorou se účastnil vzpoury proti svému otci Jindřichovi II. Nejvíce se proslavil účastí na třetí křížové výpravě (1189–1192) proti Saladinovi, v jejímž čele po odjezdu francouzského krále Filipa II. stál. Na zpáteční cestě byl zajat Leopoldem Babenberským a dva roky strávil ve vězení. Po návratu se v Anglii vypořádal s rebelujícím bratrem Janem Bezzemkem a další léta pak válčil ve Francii se svým někdejším přítelem, francouzským králem Filipem II. Zemřel po zásahu kuší při obléhání hradu svého odbojného limousinského vazala. Jeho erb se třemi kráčejícími hledícími lvy se stal znakem Anglie. Podívejte se na legendární příběh tohoto zajímavého panovníka opředeného tajemstvími na Prima ZOOM.

Richard Lví srdce: Uvězněný král (repríza pátek 9. 6. v 9.15)

Dokonce už ve své době král Richard zosobňoval veškeré ideály rytířství. Podle legendy byl spřízněný s mytickým králem Artušem a nosil jeho slavný meč Excalibur. Anglický panovník, chrabrý bojovník a neúprosný zabiják, byl vysoký šest stop a měl rudé vlasy i vousy. Ale také propadal vášni pro poezii a v době, kdy se evropské rody nemilosrdně rvaly o moc, prokázal, že je mistrným stratégem. Jenže jeho životní osud se naplnil už v 35 letech, když ve špatnou dobu na špatném místě oblékl špatné šaty. V roce 1190 se Richard a král Francie vydali na společnou křížovou výpravu, ale cestou do Svaté země se mezi nimi objevily neshody. A ty měly cestou zpátky dalekosáhlé následky. Francie začala kout pikle proti Richardově vládě. Netrvalo dlouho a podařilo se najít velké množství spiklenců. Všechny cesty domů byly najednou zavřené. Richard cestoval inkognito, ale nedaleko Vídně byl polapen. Po patnácti měsících v zajetí byl vyměněn za neslýchané výkupné 35 tun stříbra, trojnásobek příjmu anglické koruny. Rovnováha moci v celé Evropě se tím pádem zásadně změnila. Jak únos probíhal? A jak došlo k tomu, že se mýtus krále Richarda Lví srdce natolik zakořenil v mysli všech lidí od minstrela Blondela až po legendu o Robinu Hoodovi? Tento napínavý historický film zkoumá otazníky a odhaluje tajemství, která obestírají Richarda Lví srdce.